behpardakht
10 بهمن 1401 - 20:38

آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت/ نحوه تشکیل و فعالیت هیأت 7 نفره برای فروش اموال مازاد دولت چگونه است؟

در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، ترتیبات تشکیل جلسات و تصمیم گیری هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مشخص شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت عالی مولدسـازی دارایی‌های دولت در جلســه 21 دی‌ماه به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.

در ماده 3 این آیین نامه در مورد ترتیبات تشکیل جلسات هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است: 1 .جلسات حداقل دو بار در ماه و با دعوت دبیر هیأت تشکیل خواهد شد. 2 .جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل چهار نفر از سایر اعضا رسمیت مییابد. 3 . اعضای جلسه باید شخصا در جلسه حضور داشته و از معرفی نماینده خودداری نمایند. تبصره- دبیر هیأت می تواند با موافقت رئیس هیأت از اشخاص مرتبط با دستورجلسات دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأی، در جلسه حضور داشته باشند

در ماده 4 آن نیز در مورد ترتیبات تصمیم گیری هیأت ذکر شده است: 1 .مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. 2 .هیچ یک از اعضای دارای حق رأی نمی‌توانند رأی ممتنع داشته باشند و الزاما باید رأی خود را به صورت موافق یا مخالف اعالم نمایند. 3 .دبیر هیأت مکلف است مصوبات هیأت را به استناد آرای ثبت و ضبط شده توسط دبیرخانه هیأت، حداکثر ظرف سه روز کاری جهت اجرا به عنوان مصوبه هیأت ابلاغ نماید.

تبصره- اصلاح این آیین‌نامه با رأی مثبت پنج عضو هیأت بدون رعایت بند (1)فوق خواهد بود.

در ماده 16 نیز در مورد فرهنگ‌سازی عمومی آمده است: مجری (وزارت اقتصاد) مجاز است به منظور فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی استفاده نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید، تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد. 

در ماده 18 در مورد ضمانت اجرا نیز ذکر شده است: عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذیصالح و مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. 

متن کامل آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت را اینجا دریافت کنید.

پایان پیام/

منبع: فارس
شناسه خبر: 1008499