behpardakht

آخرین اخبار در مورد هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون

هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون

هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری گزارش داده‌اند انتشار شایعاتی از انفجار در نزدیکی پنتاگون باعث ایجاد موجی از هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا شد.  سخنگوی پنتاگون این شایعات را تکذیب کرده است. گفته می‌شود تصاویری که باعث ایجاد این شایعه شده بود توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود.  در حال تکمیل... ...

هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون

هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری گزارش داده‌اند انتشار شایعاتی از انفجار در نزدیکی پنتاگون باعث ایجاد موجی از هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا شد.  سخنگوی پنتاگون این شایعات را تکذیب کرده است. گفته می‌شود تصاویری که باعث ایجاد این شایعه شده بود توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود.  در حال تکمیل... ...

هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون

هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا در پی شایعه انفجار در پنتاگون به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری گزارش داده‌اند انتشار شایعاتی از انفجار در نزدیکی پنتاگون باعث ایجاد موجی از هیجان فروش در بازارهای سهام آمریکا شد.  سخنگوی پنتاگون این شایعات را تکذیب کرده است. گفته می‌شود تصاویری که باعث ایجاد این شایعه شده بود توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود.  در حال تکمیل... ...